របៀបធ្វើអោយ iPhone ចាស់ៗអាច Selfie មាន Flash ដូច iPhone 6S (Jailbreak Tweak)
September 28, 2015 4167 0

ថ្មីៗនេះ Apple បានបញ្ចេញ Device ថ្មីដែលមានមុខងារថ្មីជាច្រើនសំរាប់ជំនួយក្នុងការប្រើប្រាស់អោយកាន់តែងាយស្រួល។

ទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរ សំរាប់អ្នកប្រើ iDevice ចាស់ៗរបស់ Apple មិនអាចទទួលយកមុខងារទាំងនោះបានទេ។

ពេលនេះយើងខ្ញុំសូមលើកយក Tweak មួយប្រភេទដែលអាចជំនួយដល់អ្នកចូលចិត្ត Selfie នៅពេលយប់ នោះគឺ FrontFlash ​។

តំរូវការ

  • ទូរស័ព្ធរបស់អ្នកត្រូវតែបាន Jailbreak រួចហើយ
  •  ទូរស័ព្ធរបស់អ្នកត្រូវដំណើរការ IOS 7 ឡើង

របៀបដំឡើង

  • ចូលទៅក្នុង Cydia => Search => វាយពាក្យថា FrontFlash

  • បន្ទាប់មកសូមធ្វើការ Install

  • បន្ទាប់មកសូមធ្វើការ Restart  ។
  • ចូលទៅកាន់ Setting => FrontFlash => Enable All

  • លោកអ្នកអាចកំណត់អោយមាន​ Flash រឺអត់តាមដែរអ្នកត្រូវការបាន​

លោកអ្នកអាចសាកល្បងថតរូប Selfie ជាមួយនឹង Flash ខាងមុខដូចទៅនឹង iPhone 6S បានហើយ ។

ប្រភព: Cydia